Nøkkelkort

Har du meldt deg inn:

Alle nye kunder kan hente sine nøkkelkort på senteret på
mandager kl 17:00 og torsdager kl 19:00.
Utenom disse tider send mail til Tolo dersom det haster å få hentet nøkkelkort.